Tijdloze zwart-wit portretten

Tijd is het enige ware meetinstrument. Het bewijst dat dingen bestaan. Zonder tijd, bestaan we niet. ~ Lucy

Pix & Puur Portretfotografie Veldhoven